Prezentacja

Strona powstała w związku z ogłoszeniem
"Internetowego Konkursu Ekologicznego"
przez: www.recykling.pl


Nazywam się Krystyna Golis i pracuję w Przedszkolu nr 15 w Koszalinie.

Przedszkole dla współczesnych dzieci jest obok domu znaczącym środowiskiem, w którym zdobywają wiedzę o bliższym i dalszym otoczeniu. Tematyką z zakresu ekologii placówka zajmuje się w sposób usystematyzowany i planowy od 2001r. Bardzo bliskie są nam słowa chińskiego przysłowia:

"JEŚLI MYŚLISZ ROK NAPRZÓD SADŹ RYŻ,

JEŚLI MYŚLISZ DZIESIĘĆ LAT NAPRZÓD SADŹ DRZEWO,

JEŚLI MYŚLISZ STO LAT NAPRZÓD UCZ LUDZI".

Dbanie o środowisko, w którym żyjemy, dostrzeganie jego piękna jest obowiązkiem każdego z nas. Dlatego w przedszkolu podejmowane są liczne inicjatywy o charakterze ekologicznym np.: Sprzątanie Świata, uroczyste obchody Światowego Dnia Ziemi, akcja Rośniemy z drzewem, cykliczne tygodniowe imprezy przybliżające piękno poszczególnych pór roku jak np.: Bal jesieni, Wiosenne igraszki i inne. Organizujemy różnorodne teleturnieje i konkursy angażujące inne placówki. W codziennej praktyce pedagogicznej wpisane są zajęcia oparte na obserwacji, tworzeniu kącików przyrody, dbałość o wystój z wykorzystaniem kwiatów samodzielnie nasadzonych przez dzieci, gromadzenie okazów zebranych na wycieczkach i spacerach. Szczególnie owocnie układa się współpraca z rodzicami. Nasi rodzice wspierają działalność przedszkola poprzez pomoc w organizacji imprez na rzecz środowiska np.: coroczne festyny, zbiórki odzieży na rzecz potrzebujących. Pomoc w organizacji imprez grupowych i ogólnoprzedszkolnych. Nauczyciele, dzieci i rodzice wystawiają inscenizacje bajek propagujących ochronę środowiska. Idea ta była popularyzowana w lokalnych mediach, a także wśród dzieci z pobliskich szkół, przedszkoli poprzez ich uczestnictwo w prezentowanych przedstawieniach. Wspólnie z rodzicami wykonane zostały prace związane z nasadzeniami drzew i żywopłotu w ogrodzie przedszkolnym. Organizowane są liczne wycieczki o charakterze ekologicznym. W ramach obchodów "Dni Koszalina" w maju 2005r. dzieci prezentowały na forum miasta program artystyczny pod hasłem "Przedszkolaki z ekologią na ty". Ważnym elementem naszej pracy jest aspekt wychowawczy. Wskazanie piękna i potrzeb nie tylko przyrody, ale też drugiego człowieka, który jest jej częścią.