"Sprzątanie Świata - Polska"

12 edycja kampanii "Sprzątanie Świata - Polska" przekształca się w rozbudowany, wieloletni program edukacyjny. W roku 2005 ruszyła bowiem pierwsza edycja Programu Publicznej Edukacji Ekologicznej, opracowanego przez Koalicję na rzecz Edukacji Ekologicznej i realizowanego w jej imieniu przez Fundację Nasza Ziemia. Edycja 2005/2006 odbędzie się pod hasłem:

"Wszystkie kolory recyklingu"

Tegoroczna akcja ma namawiać nie tylko do zbierania śmieci, ale również do ich segregowania. Odbywać się będzie dwukrotnie:

  • w trzeci weekend września (16-18 IX 2005r.) - Akcja ogólnoświatowa
  • w trzeci weekend marca (17-19 III 2006r.) - Wiosenne Sprzątanie Polski.

Hasło akcji "Wszystkie kolory recyklingu" ma związek z tym, że Ministerstwo Gospodarki i Pracy w konsultacji z Ministerstwem Środowiska podjęły wreszcie decyzję o ujednoliceniu kolorystyki pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów w całej Polsce.