Przebieg akcji w Koszalinie

W dniu 16 września br. odbyło się w Koszalinie "SPRZĄTANIE ŚWIATA - Polska 2005/2006" - dwunasta z kolei edycja akcji pn. "SPRZĄTANIE ŚWIATA"

"Ponieważ Ziemia opiekuje się nami,
zaopiekujmy się Ziemią.
Odwzajemniajmy miłość jaką nas obdarza,
utrzymując ją w czystości i szczęściu..."


"SPRZĄTANIE ŚWIATA, 16.09.2005 - Koszalin" rozpoczęło się o godz. 9.00 na placu przed Ratuszem, gdzie Prezydent Miasta Koszalina spotkał się z ok. 3 tysiącami uczestników -spośród ponad 10 tys. zgłoszonych, którzy następnie rozeszli się do sprzątania wcześniej wyznaczonych terenów. Zebrano ok. 4 tony odpadów.

Podobnie jak w latach ubiegłych, pracownicy Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego zorganizowali akcję z myślą o propagowaniu zachowań proekologicznych głównie wśród młodzieży i przedszkolaków - czyli naszych najmłodszych przyjaciół zielonego środowiska.

Jak co roku wszyscy uczestnicy akcji "Sprzątanie Świata" zostali zaopatrzeni w foliowe worki i rękawice ochronne. Każda grupa sprz±tająca otrzymała dokładny wykaz terenów do sprzątania i miejsc składowania worków z odpadami. Dodatkowo rozdano peleryny przeciwdeszczowe z logo akcji.

Tegoroczna kampania została przygotowana przy współudziale Biura Promocji tutejszego Urzędu.

Podczas spotkania na Rynku Staromiejskim nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników czuwali również funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji Miejskiej oraz członkowie Koszalińskiego Sztabu Ratownictwa - KSR Koszalin. Pomoc medyczną zapewniali pracownicy firmy Medical Beta z siedzibą w Koszalinie oraz członkowie ww. KSR Koszalin. Zebraniem i wywozem odpadów, zajęło się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie.