Ty również masz wpływ na nasze środowisko

PAMIĘTAJ!

Każdy z nas może przyczynić się do zmniejszenia objętości wywożonych na składowisko śmieci. Wystarczy tylko już w domu zgnieść przed wyrzuceniem do śmietnika kartonik po napojach, plastikową butelkę lub puszkę po napojach.

Spalanie śmieci w domowych piecach może być źródłem bardzo silnego zanieczyszczenia środowiska. Dotyczy to szczególnie różnego rodzaju wyrobów z tworzyw sztucznych, których spalanie jest źródłem trujących gazów.

DO WORKA NA MAKULATURĘ:

 • wrzucaj - stare gazety, książki, zeszyty, prospekty, katalogi, papierowe torby i worki, pudełka kartonowe i tekturowe.
 • nie wrzucaj - kalek, papierów przebitkowych, papieru i tektury pokrytych folią, kartoników po napojach i mleku, zabrudzonego i zatłuszczonego papieru, np. z opakowań po maśle, margarynie i mięsie.

DO WORKA NA SZKŁO:

 • wrzucaj - butelki i słoiki bez nakrętek, inne pojemniki szklane, stłuczkę szklaną bez dodatków metalowych i plastikowych.
 • nie wrzucaj - szkła okiennego i zbrojonego, luster, pobitych naczyń z fajansu i porcelany, szkła kryształowego, zużytych żarówek i świetlówek, nakrętek, kapsli i korków.

DO WORKA NA PLASTIK:

 • wrzucaj - czyste, bez nakrętek butelki po napojach oraz opakowania po środkach chemii gospodarczej i kosmetykach.
 • nie wrzucaj - folii gospodarczej, ogrodniczej i budowlanej, plastikowych siatek i toreb (tzw. reklamówek), woreczków foliowych, butelek po oleju silnikowym, tworzyw piankowych, styropianu.

DO WORKA NA METALE:

 • wrzucamy - puszki po konserwach, folie metalowe, tubki metalowe, naczynia do gotowania, narzędzia, druty, puszki po napojach, rury, metalowe zakrętki.
 • nie wrzucaj - puszek po lakierach i aerozolach, puszek po farbach i olejach.

Co możesz zrobić, aby zmniejszyć ilość odpadów?

 • unikaj przedmiotów jednorazowego użytku!
 • napoje kupuj tylko w butelkach zwrotnych!
 • unikaj opakowań z materiałów problemowych, takich jak np. z PCV, ze zmiękczonych tworzyw piankowych. Lepiej jest kupować towary nie opakowane!
 • w trakcie zakupów korzystaj z toreb tekstylnych i siatek!
 • odpady niebezpieczne, takie jak zużyte akumulatory, baterie, świetlówki odstawiaj do miejsc specjalnie do tego celu wyznaczonych!

Unikajmy produktów zawierających agresywne substancje szkodliwe dla środowiska:

 • zamiast agresywnych środków czyszcz±cych używaj środków delikatnych, szarego mydła, octu,
 • zamiast aerozoli z gazem kupuj kosmetyki w sztyfcie,
 • zamiast nawozów sztucznych stosuj w ogrodzie kompost.

Jak wykorzystać kompost z odpadów domowych?

Kompostu należy używać tylko na powierzchni gleby - nie przekopuj go. Rozsadzanie młodych roślin - 20 - 30% kompostu zmieszać z 70 – 80% ziemi; Kwiaty doniczkowe - 20 - 30% kompostu zmieszać z 70 - 80% ziemi; Grządki warzywne - płytko rozprowadzić na powierzchni grządki warstwę o grubości 1 - 2 cm lub też 1 - 3 kg/1 m2 jesienią lub wiosną. Dokarmianie można prowadzić tez w sezonie wegetacyjnym; Trawnik - na wiosnę rozprowadzić ok. 1 kg na 1 m2 trawnika i przysypać lekko zwiędłą trawą; Grządki z kwiatami - płytko rozprowadzić jesienią lub wiosną ok. 1 kg na 1 m2 grządki.

Ty też możesz chronić środowisko !

Recykling 1 tony papieru pozwala na zaoszczędzenie:

 • 7 m3 miejsca na składowisku;
 • 26 500 litrów wody;
 • 1 476 litrów ropy;
 • 4 200 kWh energii - wystarczaj±cej do ogrzania przeciętnego mieszkania przez okres pół roku.

Wyprodukowanie papieru z makulatury zamiast z pulpy drzewnej ogranicza ilość:

 • zużycia energii o 75%;
 • zanieczyszczeń powietrza o 74%;
 • ścieków przemysłowych o 35%.

Źródło: Plan gospodarki odpadami dla koszalińskiego powiatu ziemskiego na lata 2004 - 2007 z perspektywą na lata 2008 - 2015