Wyniki akcji w naszym regionie
Liczba uczestników
Wiek uczestników Liczba
do 7 lat 1500
7 - 15 lat 6520
15 - 19 lat 2000
19 - 25 lat 100
ponad 25 lat 100
Razem 10220
Ilość surowców wtórnych wyselekcjonowanych i zagospodarowanych:
Rodzaj odpadów Kilogramy
szkło bezbarwne 346
szkło kolorowe 2554
papier 297
metal i plastik 10170
baterie 3
inne 7360
odpady niesegregowane 1500
Razem 22230