Oszczędności zużycia ciepła w Przedszkolu Nr 15

Oszczędności zużycia ciepła w Przedszkolu Nr 15 rzędu 40% uzyskano poprzez:

 1. Do sterowania centralnym ogrzewaniem zastosowano zawansowany technicznie sterownik
 2. Zaprogramowanie oszczędniejszego (w stosunku do standardowego z MEC) harmonogramu ogrzewania, uzależnionego od zmiennych warunków zewnętrznych
 3. Zmniejszenie ogrzewania pomieszczeń w godzinach nocnych tj. od godz.14 do godz. 2 nad ranem o 5st.C
 4. Zastosowanie ogrzewania dyżurnego w weekendy tj. od godz. 14 w piątek do godz. 2 nad ranem w niedzielę. oraz święta.
 5. Stosowanie korekty ogrzewania w okresie wiosny i jesieni ze względu na nasłonecznienie i wiatry
 6. Automatyczne wyłaczanie pompy c.o. przy wzroście temperatury zewnętrznej powyżej 15st.C
 7. Wyremontowanie pompy centralnego ogrzewania i eliminacja awarii
 8. Użytkowanie nowoczesnej pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody
 9. Zastosowanie właściwego technicznie regulatora temperatury ciepłej wody
 10. Zlikwidowanie powodującego ubytki wody zbiornika uzupełniania
 11. Fachowy i systematyczny nadzór nad działaniem urządzeń grzewczych
 12. Bieżącą konserwację i niezwłoczne usuwanie usterek oraz awarii
 13. Wykonywanie remontów urządzeń i inicjowanie zmian usprawniających funkcjonowanie ogrzewania

Dalsze oszczędności zużycia ciepła można uzyskać poprzez:

 1. Zamontowanie zaworów termostatycznych
 2. Zastosowanie naczynia przeponowego i wykonanie systemu "zamkniętego" ogrzewania.
 3. Przeprowadzenie płukania chemicznego wymienników
 4. Likwidację zbędnej instalacji nagrzewnic i wentylacji.
 5. Wymianę i uzupełnienie izolacji termicznej na instalacji grzewczej.
 6. Systematyczne unowocześnianie technologii wymiennikowni