Gospodarka energią

Energetyka cieplna

Zcentralizowana produkcja i dostawa energii cieplnej w subregionie koszalińskim w pełnym przemysłowym zakresie prowadzona jest praktycznie tylko w Koszalinie. Przedsiebiorstwo Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. działa w zakresie zarówno wytwarzania jak i przesyłu oraz dystrybucji ciepła, pokrywając swym zasiegiem 57 % potrzeb cieplnych miasta.

Podstawowe zródło energii cieplnej stanowią dwie kotłownie, opalane węglem kamiennym - miałem o mocy zainstalowanej:

  • 133,745 MW przy ul. Mieszka I;
  • 98,855 MW przy ul. Słowianskiej.

Ponadto MEC Sp. Z o.o. prowadzi eksploatacje czterech lokalnych kotłowni wyposażonych w kotły opalane gazem ziemnym o łącznej mocy 0,834 MW.

Pozostałe potrzeby cieplne miasta pokrywane są poprzez indywidualne kotłownie opalane węglem, gazem lub olejem opałowym.

W miastach tj. w Sianowie, Bobolicach i Polanowie funkcjonują lokalne kotłownie usytuowane przy obiektach Spółdzielni Mieszkaniowych, które pokrywają od 15 do 30 % potrzeb cieplnych. Kotłownie te wyposażone są w kotły zarówno opalane węglem jak i gazem - zależnie od możliwosci o mocach od 0,2 MW do 0,8 MW.

W gminie Mielno funkcjonują tylko kotłownie indywidualne w poszczególnych obiektach. Natomiast w gminach Manowo, Będzino, Biesiekierz i Świeszyno jedynie zespoły budynków mieszkalnych pozostałe po byłych PGR-ach oraz budynki mieszkalne związane z obiektami wojskowymi dysponują lokalnymi kotłowniami.

W części osiedli po byłych gospodarstwach rolnych mieszkania są ogrzewane systemem indywidualnym.