Audyt energetyczny

Przedszkole zlokalizowane jest na osiedlu "Północ" przy ulicy Staszica 11. Mieści się w wolnostojącym, dużym, jednopiętrowym budynku. Posiada osiem sal zajęć, które są wielofunkcyjne, duże, jasne, wysokie. W budynku mieści się również sala rytmiczna i sala gimnastyczna.

Analiza stanu technicznego budynku pod kątem strat energii cieplnej oraz sprawności systemu ogrzewania została dokonana nie na potrzeby konkursu, ale dużo wcześniej - w styczniu 2002 r. W wyniku analizy stwierdzono, że opłaty za energię cieplną i elektryczną są bardzo wysokie. Poszukując przyczyn okazało się, że największym problemem są nieszczelne okna, których powierzchnia w całym budynku jest znacząca. Z uwagi na dużą ilość osób wchodzących i wychodzących z przedszkola każdego dnia drzwi wejściowe były często otwarte (do przedszkola uczęszcza 200 dzieci). Stwierdzono zbyt dużą ilość grzejników na korytarzach - gdzie nikt nie przebywa dłuższy czas. Okazało się, że wentylacja budynku jest wykonana wadliwie, ponieważ duża ilość ciepła tą drogą jest marnowana - szczególnie w pomieszczeniach na piętrze. Ogrzewanie budynku przez całą dobę jest jednakowe, z braku możliwości regulacji, a przecież w nocy nikt tu nie przebywa.

Analizę sposobów wykorzystania energii elektrycznej dokonano w grudniu 2005 roku, kiedy przystąpiliśmy do udziału w "Internetowym Konkursie Ekologicznym". Okazało się, że nauczyciele zapominają wyłączyć oświetlenie w salach zajęć, kiedy jest już widno i nie ma potrzeby korzystania z niego w czasie zabaw dzieci. Zdarzały się przypadki, że światło było włączone a dzieci w tym czasie przebywały w innym pomieszczeniu np. na sali gimnastycznej. Nie zawsze była potrzeba włączenia wszystkich punktów świetlnych np. kiedy dzieci pracują z książką potrzebne jest dobre oświetlenie, ale kiedy się bawią oświetlenie może być słabsze. Kolejnym problemem okazało się oświetlenie ośmiu pomieszczeń szatni, gdzie rano rodzice włączali światło gdyż było ciemno, ale kiedy już było widno nikt nie zwracał uwagi, że światło jest już nie potrzebne.

Zatrudniono konserwatora, który za niewielką opłatą nadzoruje pracę wymiennikowni oraz dokonał istotnych zmian.

Na drzwiach wejściowych do budynku zamontowano samozamykacze. Na korytarzach przedszkola zakręcono co drugi grzejnik c.o. Od 2002 r. do chwili obecnej wymieniono w sześciu salach okna, angażując do tego nie tylko organ prowadzący ale również rodziców. W pozostałych pomieszczeniach gdzie jeszcze nie wymieniono okien - zostały one uszczelnione przy współpracy z rodzicami.

W celu wyeliminowania marnotrawstwa energii elektrycznej we wszystkich pomieszczeniach zamontowano przy wyłącznikach światła tabliczki "Oszczędzaj energię". Przeprowadzono rozmowę ze wszystkimi pracownikami przedszkola w celu udzielenia instruktażu na temat sposobów oszczędzania energii. Nawiązano współpracę z zakładem energetycznym "ENERGA" w Koszalinie, którego przedstawiciele przybliżyli dzieciom i pracownikom potrzebę oraz sposoby oszczędzania energii. Nauczycielki przeprowadziły z dziećmi cykl zajęć poświęconych sposobom oszczędzania energii. A w 2004 roku Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie wydało program edukacyjny "Mały przyjaciel przyrody" autorstwa naszych nauczycielek, w którym zawarte były scenariusze pt.:

  • "Co to jest prśd i skśd go mamy"
  • "Poznajemy ekologiczne źródła prądu i sposoby oszczędzania energii elektrycznej"
  • "Kropla do kropli - uczymy się oszczędzać wodę"
  • Gra dydaktyczna "Oszczędzaj energię - kto pierwszy do mety"