Energia geotermalna

Energia geotermalna zaliczana jest do energii odnawialnych. Jest to energia wnętrza Ziemi, która zgromadzona jest w wodach podziemnych. W regionie zachodniopomorskim wystepują znaczne zasoby wód geotermalnych, które mogą być wykorzystywane do celów energetycznych, głównie do produkcji ciepła. Zalegają tam na głebokości od 1600 do 2200 m wody geotermalne o temperaturze od 50 do 90°C. Energia geotermalna zawarta w wodach podziemnych na powierzchni jednego km2 może być porównywalna z energią zawartą w ok. 160 tys. ton wegla. Wody zawarte w obszarze określonym jako Subbasen Szczecinski już na głębokości 1500 m mają temperatury ok. 50°C. Energia geotermalna może być wykorzystywana w układach centralnego ogrzewania jako podstawowe lub wspomagajace źródło energii cieplnej. Woda jest wydobywana na powierzchnię przez odwierty sięgajace do głebokości jej zalegania. Jeden z odwiertów służy do tłoczenia wody, z której odebrano czesc energii cieplnej, z powrotem do źródła. Przykładem możliwości wykorzystania energii geotermalnej dla celów grzewczych jest zrealizowany jako pierwszy w Polsce miejski system ciepłowniczy w Pyrzycach. Szczególnie opłacalne może być wykorzystywanie energii geotermalnej do celów grzewczych w systemach komunalnych w połaczeniu np. z produkcją rolniczą.

Ponadto jedną z podstawowych zalet ciepłowni geotermalnej jest zmniejszenie zanieczyszczeń w porównaniu do ciepłowni konwencjonalnej do atmosfery, w przypadku:

  • popiołów lotnych - całkowicie,
  • tlenków siarki - całkowicie,
  • tlenków azotu - do 4%,
  • tlenków węgla - do 10%.