Prognoza emisji strumieni odpadów komunalnych w latach 2006-2010 na terenie Powiatu Koszalińskiego
L.P. Strumień odpadu: 2006 2007 2008 2009 2010
1 odpady organiczne 2666,8 2697,5 2729,0 2762,6 2792,5
2 odpady zielone 403,6 414,2 424,3 435,0 446,0
3 papier i tektura (nie op) 1073,1 1089,5 1106,1 1122,7 1140,1
4 opak. z papieru i tektury 1785,0 1865,8 1951,9 2044,0 2141,5
5 opak. wielomateriałowe 200,3 209,5 219,1 229,3 240,4
6 tworzywa sztuczne (nie op) 1888,6 1898,2 1907,7 1917,2 1926,7
7 opak z tw. Sztucznych 702,2 729,2 758,4 789,4 822,7
8 tekstylia 462,6 469,5 476,4 483,5 491,2
9 szkło nieopakowaniowe 92,6 95,1 97,6 100,9 103,6
10 opakowania ze szkła 1627,3 1683,8 1734,9 1803,3 1866,6
11 metale 441,1 443,4 445,7 447,9 450,2
12 opakowania z blachy 171,4 175,4 179,8 184,2 189,0
13 opakowania z aluminium 49,1 50,3 51,4 52,8 54,0
14 odpady mineralne 903,1 919,0 934,5 950,8 967,3
15 Drobna frakcja popiołowa 2391,1 2330,1 2270,5 2212,3 2156,2
16 odpady wielkogabarytowe 1455,3 1462,3 1469,2 1476,2 1483,1
17 odpady budowlane 4152,1 4417,8 4701,0 5001,8 5321,8
18 odpady niebezpieczne 196,0 196,9 197,8 198,7 199,6
19 RAZEM [Mg/rok] 20661,2 21147,4 21655,5 22212,8 22792,4
Żródło: Plan gospodarki odpadami dla koszalińskiego powiatu ziemskiego na lata 2004 - 2007 z perspektywą na lata 2008 - 2015