Audyt wodny

Dokonana analiza zużycia wody w przedszkolu pokazała, że i w tym zakresie można wprowadzić usprawnienia, które zmniejszą zużycie wody. W wyniku analizy stwierdzono, że nie wszystkie spłuczki w łazienkach dziecięcych są sprawne, w niektórych są niewielkie przecieki wody. Stwierdzono, że dzieci, które przychodzą do przedszkola pierwszy raz nie mają wyrobionego nawyku oszczędzania wody i tak np. przy myciu zębów nie zakręcają kranu. Naturalną rzeczą jest, że dzieci lubią się bawić, chlapać wodą nie zwracając uwagi na to, że woda cały czas leci z kranu. Nie wszyscy pracownicy przedszkola potrafią oszczędzać wodę.

W celu wyeliminowania marnotrawstwa wody w przedszkolu zastosowano następujące zmiany:

  • Przeprowadzono szkolenie pracowników, którego celem było uświadomienie im potrzeby oszczędzania wody i wskazanie sytuacji, w których nieracjonalnie gospodaruje się wodą.
  • Zobowiązano pracownika, który na koniec pracy zamyka budynek do przeglądu wszystkich pomieszczeń gdzie są krany i spłuczki (kuchnia, zmywak, łazienki dziecięce, łazienki dla personelu) w celu sprawdzenia czy nie ma przecieków wody.
  • Nauczycielki przeprowadziły cykl zajęć edukacyjnych z dziećmi na temat potrzeby i sposobów oszczędzania wody.
  • Wprowadzono procedury dotyczące mycia naczyń oraz pomieszczeń kuchennych uwzględniające racjonalne korzystanie z wody.

Zużycie wody
Średnie miesięczne zużycie wody przed zastosowaniem zmian
(m3)
Średnie miesięczne zużycie wody po zastosowaniem zmian
(m3)
110,23 98,65