Odnawialne źródła energii

Zakłada się, że do roku 2015 produkcja energii z odnawialnych źródeł, w stosunku do jej obecnego zużycia w powiecie koszalińskim, powinna wynosić 12 %. W związku ze stale rosnacymi cenami paliw kopalnych (węgiel, ropa, gaz) stosowanie obecnie odnawialnych źródeł energii ma uzasadnienie nie tylko ekologiczne, ale również ekonomiczne.

Postep naukowo – techniczny spowodował, że stosowane technologie służace do produkcji energii ze zródeł odnawialnych są coraz bardziej efektywne i konkuruja pod wzgledem ekonomicznym z systemami tradycyjnymi.

W gospodarce energetycznej gmin powiatu koszalińskiego mogą być wykorzystywane, m.in. takie źródła energii odnawialnej, jak:

  • energia wiatru,
  • energia wody,
  • energia biomasy,
  • energia geotermalna,
  • energia otoczenia, wykorzystywana przez tzw. pompy ciepła,
  • energia wytwarzana w skojarzeniu.