Gospodarka wodą

Zaopatrzenie w wodę

Dostepność wody dla celów użytkowych, zarówno na potrzeby przemysłu jak i gospodarstw domowych jest zróżnicowana na obszarze powiatu.

Dla Koszalina i miejscowości zasilanych z jego ujeć, wydajność sieci wodociągowej jest wystarczająca. W pozostałych miejscowościach woda dostarczana jest z ujeć lokalnych i rozprowadzana poprzez sieć zwiazaną z danym ujęciem. Brak jest połaczeń poszczególnych sieci w układ zamkniety poprawiajacy pewność zasilania. Na stan jakościowy wody dostarczanej mieszkańcom ma niejednokrotnie wpływ stan techniczny sieci rozdzielczej.

Długość sieci oraz zużycie wody w poszczególnych ośrodkach powiatu kształtują się następująco:

  • miasto Koszalin ma 164,2 km sieci wodociągowej, do której jest przyłączonych 5240 obiektów. Zużycie wody w Koszalinie w skali roku wynosi 5610300 m3, co w odniesieniu do jednego mieszkanca daje wielkość 50,3 m3/rok.
  • gmina Bobolice, 86,1 km wodociągu, przyłączonych 831 obiektów z tej długości sieci na miasto przypada 21,8 km oraz 214 przyłączonych obiektów. Roczne zużycie wody w gminie wynosi 340400 m3, a na jednego mieszkańca 33,1 m3/rok., z tego zużycia w skali roku na miasto przypada 162100 m3, a na jednego mieszkańca 34,2 m3/rok.
  • gmina Polanów posiada 69,1 km wodociągu i przyłączone 893 obiekty, z tego na teren miasta Polanów przypada 7,8 km sieci oraz 203 podłączane obiekty. W gminie w ciągu roku zużywa sie 332800 m3 wody, co w odniesieniu do jednego mieszkańca daje wielkość 35,5 m3/rok z wielkości tych miasto zużywa 71100 m3 na rok co na jednego mieszkańca daje 23,8 m3/rok.
  • gmina Sianów ma 79,8 km wodociągu, do którego jest podłączonych 1056 obiektów, w tym miasto Sianów posiada 5,4 km sieci wodociągowej i przyłączone do niej 203 obiekty. Gmina zużywa w ciagu roku 364800 m3 wody co w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 26,9 m3/rok z tej wielkosci zużycie na miasto Sianów przypada 174900 m3/r, a na mieszkańca miasta wypada 25,7 m3/rok.
  • gmina Będzino, 130 km sieci wodociągu z przyłączonymi 1198 obiektami. Roczne zużycie wody wynosi 359200 m3, na jednego mieszkańca daje to wielkość 38,7 m3/rok.
  • gmina Biesiekierz rozprowadza wodę poprzez 66,8 km sieci wodociągowej, do której ma podłączone 732 obiekty. Zużycie roczne wynosi 171600 m3, co w odniesieniu do jednego mieszkańca daje 36,5 m3/rok.
  • gmina Manowo ma 30 km sieci wodociągowej i przyłączonych do niej 545 obiektów. Rocznie w gminie zużywanych jest 231800 m3 wody, w odniesieniu do jednego mieszkańca daje to wielkość 35,1 m3/rok
  • gmina Mielno posiada 61,1 km wodociągu, do którego ma podłączone 1854 obiekty. Roczne zużycie wody wynosi 217100 m3, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 42,6 m3/rok.
  • gmina Swieszyno, 38,2 km sieci wodociągowej i podłączonych 733 obiekty. Zużycie wody w skali roku w gminie wynosi 147500 m3, daje to wielkość 27,9 m3/rok w odniesieniu do jednego mieszkańca.